FrostHeaterpng

HeatWork

Mobilt värmekraftverk för användning under hela året – överallt!

…Uppvärmning, bekämpning av vägglöss, tina tjäle, vid vintergjutning m.m…

Vintergjutning – uppförande av nytt vårdhem

Gjutning vintertid kan vara en utmaning, men Nor-Team i Norge har löst denna genom att använda HeatWorks lösning på betong

– Se fler bilder och läs mer HÄR –

my35full

HeatWork HW MY35

Användarmässigt är det här ett unikt verktyg för dig som ska tina upp, torka eller helt enkelt värma upp garage, lager etc. en kall vinterdag.

Teknisk Specifikation:

Pumpkapacitet: 2100 l/h

Antal pumpar: 1 x 2100

Vikt: 850 kg 

hydroheat1

HeatWork HW Hydroheater

Varmt vatten på hjul. Maskinen kan leverera upp till 6000 liter varmt vatten i timmen med en reglerbar temperatur på 0-100 C.

Teknisk Specifikation

Maskinen är självförsörjande med elektricitet och diesel.
Kan kopplas till nätström.
Integrerat strömaggregat.
Oljeeldad panna på 103 kW.
GPS Track Unit.
GSM-övervakning.
Kapacitet på 0-6000 liter.
Reglerbar temperatur på 0-1000C.

hw3600_png

HeatWork HW 3600

HW 3600 är en klass för sig när det gäller effektiv tining och uppvärmning. Maskinen har stor kapacitet för tining av större områden, samt uppvärmning av byggen, hallar etc. vid en tillkoppling av tilläggsprodukter.

Teknisk Specifikation

Pump på 3900 l/h och 1000 C i slangarna, ger en snabb tining.

hw1800_1

HeatWork HW 1800

På vintern är det upptining av tjäle och snö som är det

viktigaste området.

Men även här är HeatWork innovativ när det gäller

uppvärmning, torkning och kontrollerad härdning av

betong och maskinen har enorm potential.

 

Teknisk Specifikation

Pumpkapacitet: Max 2100 l/h

Antal pumpar: 1 st

Systemtryck normal drift

vid uppstart: 2-6 bar

Vid drift: 2-6 bar

Maximal värmeeffekt: 70 kW